horizontal rule

میدیوتیک افغانستان

 • میدیوتیک افغانستان
 • میدیوتیک افغانستان یک نهاد غیر دولتی افغان-آلمانی هست و متعهد به صلح و دموکراسی در افغانستان میباشد. 
 • اهداف ما:
 • تقویت و تحکیم ساختارهای جامعۀ مدنی و ظرفیت‌های اعمار صلح،
 • توسعه و بسط دادن و حمایت از رسانه‌های کثرت‌گرا،
 • ارتقای ارزش‌های دموکراتیک و فرهنگ تحمل‌پذیری و عدم خشونت،
 • فراهم‌آوری زمینه‌ها برای تعاملات صلح‌آمیز و گفتمان‌ها،
 • توسعه و ترقی جامعه، نهادها و روند ملت‌سازی،
 • مأموریت ما:
 • اعمار صلح و تامین آیندۀ دموکراتیک و صلح‌آمیز برای افغانستان از طریق تلاش‌ در زمینه‌های رشد تعلیم و تربیت، اعمار و تقویت اجتماع، کاهش و حل  منازعات، و  توسعه و رشد رسانه‌ها.
 • رویکرد ما:
 • مدیوتیک دارای یک ساختار غیر متمرکز بوده و این ساختار  برای کارمندان و دفاتر  مجال می‌دهد تا کارها و فعالیت‌های خود را براساس نیازمندی‌ها و ضروریات  محلی سازمان و اداره نمایند. کارمندان اجرائی میدیوتیک افراد بانفوس و محترم محلی اند و در نزد مردم محل از باور و اعتماد قابل ملاحظۀ برخوردار اند، و در جهت حل مسائل توسط خود افغان‌ها، انکشاف شبکه‌های نیرومند و قوی  اجتماعی در ولایات، تلاش می‌ورزند. 
 • پیشنۀ ما:

ميديوتيک  در سال 1993 توسط گروهی از افغان‌های مهاجر مقيم آلمان و به حمايت تعدادی  از آلمانهای متخصص و کارشناس در امور افغانستان تأسيس شد. بعد از تأسيس،  بلافاصله فعاليت‌های خود را به افغانستان گسترش داد و بر اساس نیازمندهای  زمان به فعالیت‌های خود ادامه بخشید و در زمینه‌های حفظ میراث‌های فرهنگی  افغانستان، پروژه‌های اعمار مکاتب، ابتکارات و فعالیت‌های عملی در سال‌های  نود، فعالیت‌های اعمار صلح و حمایت از روند دموکراتیکی که در سال 2001 در  پیترزبورگ آلمان شکل گرفت، فعالیت داشته است

Persian