horizontal rule

فعالان مدنی کندز کشتار افراد ملکی را تقبیح نموده وآنرا جنایت نابخشودنی دانست

Photo Gallery
Persian

اعضای شبکه مشارکت نهادهای مدنی کندز در یک راه پیمایی کشتار افراد ملکی را توسط مخالفین در ولسوالی میرزا اولنگ وهمچنان حملات تروریستی و تهاجمی مخالفان حکومت بر عبادتگاه های مسلمانان به ویژه مسجد امام زمان در کابل که بروز جمعه از سوی تروریستان انجام پذیرفت و دها نمازگزار و شهروند کابل را به خاک‌و خون کشانید، تقبیح نموده از حکومت وحدت ملی خواستار به محاکمه کشانیدن عاملین این جنایت شدند.
فعالان مدنی کشتار افراد ملکی را جنایت نابخشودنی دانسته و ازهمه طرفهای جنگ خواست تا موازین بین المللی وحقوق بشری را مراعات نموده و فعالیت های ضد بشری که سبب کشتار افراد ملکی میشود را متوقف سازد.
آنان قتل افراد ملکی را در ولسوالی میرزا اولنگ وهمچنان حمله برمسجد امام زمان وبه خاک خون کشانیدن نمازگزاران را یک عمل ضد بشری وخلاف ارزشهای انسانی ودینی دانسته واز مسئولین امنیتی خواستار شناسائی وبه کیفر رساندن عاملین آن شدند.
این دادخواهی ازطرف شبکه مشارکت نهادهای مدنی کندز بعد از ظهر روز 2 شنبه 26 ماه اگست سال 2017  باجمعی از مسئولین نهادهای مدنی ورسانه ای کندز درسرک اول سپین زر راه اندازی گردیده بود که در آن برعلاوه تقبیح حملات اخیر تروریسی کشتار افراد ملکی را عمل ضد بشری خوانده  وبرای قربانیان میرزا اولنگ و مسجد امام زمان  تمنای جنت الفردوس، برای زخمیان شفای عاجل وبرای خانواده های قربانیان صبر جمیل از بارگاه ایزد متعال نمودند.